Pædofil - pædofiliPædofili (dannet af græsk: barn + venskab) betyder en voksen persons seksuelle og følelsesmæssige fascination af børn. Juridisk defineres i Danmark børn som de, der er under den til enhver tid gældende seksuelle lavalder. Definitionen er derfor i nogen grad kulturelt bestemt, og i Danmark er den seksuelle lavalder p.t. under 15 år.

Efter min mening må der for, at man kan kalde en person pædofil, være tale om, at vedkommende mand eller kvinde har den specielle seksuelle interesse for børn over en længere periode, og at den har en større betydning for vedkommende. At en voksen mand eller kvinde ved et par lejligheder har forgrebet sig på et barn, behøver ikke at være udtryk for en pædofili præference, men der er selvfølgelig tale om et seksuelt overgreb, og hvis barnet er blodbeslægtet om incest. Overgreb på børn (her under incest) er således ikke nødvendigvis et udtryk for pædofili, men kan have udspring i helt andre grunde, f.eks. i familiedynamikken i den pågældende familie. At en del hjemmesider roder noget rundt i definitionerne og kalder alle typer af seksuelle overgreb mod børn for pædofili, gør ikke forståelsen nemmere, se f.eks. Daphne som ikke skelner mellem unge krænkere og pædofile eller f.eks. Barnets Valg som ikke skelner mellem pædofili og incest - trods hjemmesidernes gode hensigter. At journalister har meget svært ved at finde rundt i begreberne kan man f.eks. se her PÆDOFILI, igen, igen (Sexologi-blog).

Der er stor forskel på pædofile (som der er store forskelle inden for enhver seksuel retning). Nogen fagfolk vælger at definere pædofili som en sygdom, og andre vælger at definere pædofili som en seksuel præference. Ikke sjældent finder man, at pædofile selv har været udsat for overgreb i deres barndom, og pædofili kan opfattes som videreførelse af nogle mønstre, man har lært i sin barndom. For nogen pædofile er det blot fantasier om børn, og for andre handler det om fuldbyrdede seksuelle relationer til børn. Der er videnskabelig uenighed om, hvor skadelig en seksuel relation mellem en voksen og et barn er for barnet. Mange børn tager utvivlsomt skade af relationen, og andre - hvor vi af gode grunde ikke kender antallet - integrerer de seksuelle erfaringer og oplevelser i deres videre liv uden væsentlige gener. Men da man jo ikke på forhånd kan afgøre hvilke børn, der tager skade, og hvilke der evt. ikke gør, så kan der ikke være tvivl om, at voksne skal afholde sig fra seksuelle relationer med børn, og af samme grund er sex med børn under 15 år strafbart.

Er pædofili er forbrydelse? Nej, pædofili er ikke en forbrydelse, pædofili er en holdning, en seksuel orientering.
Sexovergreb på et barn eller blufærdighedskrænkelse er en handling, og til og med en strafbar handling.

Man straffer ikke holdninger i vesten - kun handlinger f.eks. for seksuelle krænkelser af børn. Med andre ord kan man ikke blive anholdt for pædofili, mistænkt for pædofili, sigtet for pædofili, men derimod for f.eks. sexovergreb på børn. Langt de fleste overgreb på børn har mange andre motiver end, at overgrebspersonen har en pædofil orientering - og alene af den grund kan man ikke vide, om overgrebspersonen er pædofil, blot fordi overgrebet er gået ud over et barn. (Se PÆDOFILI, igen, igen (Sexologi-blog))Straffelovens § 222: Den, som har samleje med et barn under femten år straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 223: Den, som har samleje med en person under atten år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

§ 224: Bestemmelserne i § 222 og 223 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn.

Ønsker du en mere uddybende forklaring af begrebet pædofili kan jeg bl.a. anbefale Christian Graugaards Sexleksikon

Telefonrådgivning til voksne med seksuel interesse i børn Rigshospitalet, Sexologisk Klinik
Tlf. 65 909 909 (tirsdag 16-18 og torsdag 10-12)


Børnepornografi:

Man skal dog være opmærksom på at grænsen for besiddelse af pornografiske billeder af personer ikke er den samme som den seksuelle lavalder på 15 år. I Straffelovens § 235 hedder det:

Den, som udbreder utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af utugtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen.

 Børns Vilkårs Børnetelefon
35 55 55 55

Århus Kommunes Børnetelefon
86 13 00 10
Kl. 16.00 - 24.00 (telefonsvarer resten af døgnet)
Spørgsmål ???

Kort spørgsmål: Hvad gør man for at få behandling, hvis man tror, at man er pædofil?


Svar

Man kan henvende sig til en sexolog, og ofte må man selv betale for konsultationen. Inden du vælger en sexolog så kig lige på denne side om
Valg af psykoterapeut, sexolog eller psykolog.

Du kan osse prøve at ringe til Rigshospitalets sexologiske klinik, som er det sexologiske videnscenter her i Danmark. Tagensvej 20, 2100 København Ø. Tlf. 35 45 71 11. Anonym tlf. rådgivning tor 10-11. Tlf. 35 45 76 85

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Psyke & Sex  Sexologisk Klinik
Afsnit 7411
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf.: 65 909 909
Spørgsmål ???

Hej!

Vi er en gruppe på pædagogisk grunduddannelse, som har valgt at skrive et projekt om pædofili.Vi undrer os imidlertid over at de pædofile altid kun fremstår som værende MÆND!!?? Igennem pålidelige kilder har vi ladet os fortælle at der i næsten lige så stort et omfang findes KVINDELIGE pædofile..... Alle ved at der i hvert fald er NOGLE. Men hvorfor bliver de aldrig nævnt. Alle tv udsendelser om pædofili handler om at krænkerne er mænd. HVORFOR??? Håber at du kan give os en lille idé om det.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

PGU´erne


Svar

Hej PGU´er

Tjah - hvorfor.

Det er rigtigt, at der osse findes kvindelige krænkere - i midten af 2000 havde DR en radioudsendelse, hvor en mand fortalte om hvordan hans mor udnyttede ham. Jeg har osse selv haft flere mænd og kvinder i terapi, som er blevet krænket seksuelt af deres mødre. Så jo - de findes - hvor mange mandlige og kvindelige pædofile, der findes ved man ikke. Det kan kun blive gætterier - og er jo osse et spørgsmål om, hvordan man definerer pædofil.

Jeg tænker, at grunden er den, at næsten alle forbrydere beskrives i han-form - hvis vi tænker på en tyv - tænker vi jo ofte på en mand - selv om der er masser kvindelige tyve.

Og det er jo ikke kun forbrydere, der beskrives i han-form - blot tænkt på en advokat - tænker man m/k så på en mand eller en kvinde?

Prøv at rette spørgsmålet til journalister der har beskæftiget sig med pædofili.

DR/TV 1 har i marts 2004 i 4 programmer taget problematikken om pædofil og overgreb på drenge op i programmerne "Sig det ikke til nogen!"

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Psyke & Sex  Spørgsmål ???

Hejsa Per...

1...Hvordan kan det være jeg onanere 12-13 om dagen,det er som om jeg lever i en verden hvor jeg er er Alene,det skal lige siges jeg er blevet misbrugt som lille kan det være en af grundene til jeg føler mig ensom og beskidt hele tiden???...

2...Jeg har somtider en masse fantasier om sex med helt unge piger i alderen 15 år og op efter,jeg føler mig totalt et svin når jeg har de fantasier,for vil ikke ende som pædofil har man nogle ting man kan hjælpe imod disse tanker osv ???..Hvordan kan det være jeg kommer mega lidt,det er somtider bare små dråber sæd der kommer ud af min penis og somtider en klat på størrelse med en krone???,kan det være den Medicin jeg har fået for lang tid siden,det er Truxal og Delepsine og Cipramil???eller er det fordi jeg onanere meget???.........

Anonym


Svar

Hej Anonym

Tak for dit brev.

1) Onani afhjælper den indre spænding og hvis man har meget uro i kroppen kan det være årsagen til dit hyppige behov for at onanere. Hvis man er blevet misbrugt som lille kan det være årsagen til den kropslige uro og og osse til oplevelse af at leve i en verden Alene - især hvis der den gang ikke var nogen man kunne få hjælp af. Prøv at se denne side om
Choktraumeterapi.

2) Den seksuelle lavalder er 15 år og derfor kan man ikke tale om at du er pædofil, fordi du har fantasier om teenagere. Vi har mange forskellige fantasier som ikke er i overensstemmelse med straffeloven uden at vi af den grund er forbrydere. Det er først hvis man omsætter fantasien til handling der kan være tale om en ulovlighed. I øvrigt kan den slags fantasier af og til have sit udspring i overgreb man selv har været udsat for.

Hvis du onanerer 12-13 gange om dagen så når tanken ikke at blive fyldt op, og derfor kommer der ikke så meget sæd. Det er helt naturligt og har ikke med medicinen at gøre. Den pågældende medicin kan i øvrigt godt bevirke nedsat lyst og nedsat evne til orgasme.

PS. Vær dog opmærksom på loven om
børnepornografi.

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Psyke & Sex  Spørgsmål ???

Hej,
Jeg er 59 år og selv pædofil, og jeg har "misbrugt" mange mindreårige børn. Når jeg skriver "misbrugt" i anførselstegn, så er det fordi jeg er sikker på, at de ikke tager skade af det. Næsten alle børn kan godt lide at blive fotograferet nøgne sammen med voksne i udfordrende stillinger.

Exxx Axxxxxx.


Svar

Hej Exxx Axxxxxx

Nu har jeg lidt svært ved at tro at dit indlæg er ægte - det forekommer mig snarere at ligne et indlæg, hvor andre ønsker at hænge en bestemt person ud.

Men skulle dit indlæg være ægte, så hævder du, at du har begået ulovlige handlinger, der kan give op til 6 års fængsel.

Straffelovens § 222: Den, som har samleje med et barn under femten år straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 223: Den, som har samleje med en person under atten år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

§ 224: Bestemmelserne i § 222 og 223 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn.

Nogen børn kan godt lide at blive fotograferet og andre ikke, men hvis man fotograferer børn på en pornografisk måde f.eks. seksuelt udfordrende stillinger, så begår man en straffelovsovertrædelse. Og børn skal ikke indgå i voksnes seksualitet.

hold op det det, du risikerer i høj grad at skade børnene, og du risikerer desuden at ryge i fængsel.


Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Psyke & Sex  Spørgsmål ???

Behandling af pædofili

Jeg er pædofil, og leder efter info om hvad jeg selv kan gøre, for at slippe af med denne modbydelige afvigelse. Har prøvet at skrive til de få steder der arbejder med så'n noget, men ikke fået svar. Ville gerne behandles, da mit liv er et helvede, men har ikk råd til privat (på SU) og får angstandfald ved tanken om at gå til lægen og be' om henvisning til Rigshospitalet (og registreringen der følger med). Hvad F..... gør jeg? Er ikk aktiv (hverken på net, ell. irl), men lever et lorteliv. Hele møllen.. Angst for afvisninger, ingen parforhold i 15 år (tør ikk ha et normalt forhold pga nærheden og hva ellers medfølger), depressioner og ingen selvværd. Lever - ud over skolen hvor jeg udad til er normalt fungerende - et ensomt og trist liv. Alt er fyldt med negative tanker. Har du/I en god ide?

Håbefulde hilsner
Træt af det!


Komentar

Hej;

Det er ikke sikkert at der findes en decideret ”behandling mod pædofili”, således at man kurerer det, men hvis du gerne vil gøre noget ved det, så kan terapi hos en psykolog eller sexolog hjælpe. Det kan hjælpe bl.a. med at du får en forståelse om hvorfor du har det sådan. Du kan lære mere om dig selv og samtidig lære strategier som kan hjælpe dig med at håndtere problemet. Det kan være af betydning for eks. at undersøge din barndoms relationer, og hvilke forbindelse disse har med dine aktuelle relationer med voksne menneske. Det kan muligvis give en mulig svar om hvorfor du nemmere/bedre kan relatere dig til børn end voksne mennesker, o.s.v.

Jeg kan godt forstå at du er bange for at henvende dig til din læge eller andre behandlere med frygt for hvilke konsekvenser dette kan have. Måske dét at du ikke kan få hjælp eller ikke har nogen til at snakke om dette med, til dels har medført din depression. Hvis du har angst ved at bede om en henvisning fra din læge, i forbindelse med pædofili, så kan du bede din læge at henvise dig til Rigshospitalet med hensyn til behandling af din depression, du kan forklare at du har svært ved at etablere et parforhold pga. nærheden, at du har angst for afvisninger o.s.v, og hvordan dette påvirker dig. Når du får en henvisning til hospitalet, bliver du høj sandsynligt henvist til en psykolog. Du kan her fortælle ham/hende om dit problem.

Grunden til at jeg fortæller dig dette er fordi, hvis du er bange/har angst til at fortælle din egen læge om pædofili, så kommer du ikke videre. Det jeg fortæller er bare et forslag, om hvordan du kan komme videre, således at du
får behandling på Rigshospitalet. Men det er klart, hvis du gerne vil få hjælp, så bliver du, før eller senere, nødt til at fortælle nogen (en behandler) om problemet. Hospitalsystemet er således indrettet at patienterne bliver registrerede i Elektronisk Patient Journal (EPJ). Her kommer til at stå noget om din problematik. Der er dog tavshedspligt for psykologerne eller andre behandlere involverede. Det er heller ikke alle der kan få adgang til din journal, med mindre du giver andre lov til det. Eksempelvis kan din familie IKKE få lov til at læse din journal, hvis de bare spørger behandleren, med mindre du siger ja til dette. Det bedste er at du undersøger dette, når du får kontakt med en psykolog eller kommer ind i systemet. Lav en liste af spørgsmål, som du kunne tænke dig at få svar på.

Hvis du er sikker på at du er pædofil, og gerne vil gerne have hjælp, så er det positivt at du forsøger at få behandling, da sex med børn er strafbart. Du siger at du ikke er aktiv, så det vil være en god ide at undersøge hvorvidt du er pædofil, om du kun har fantasier om børn eller om du tænker på at have sex med børn i det virkelig liv. Det er heller ikke sundt at have det dårligt med sig selv og ikke helt forstå hvorfor er man eller har man det så sådan. Du er også et menneske ligesom os andre, så du har også behov og dermed ret til at snakke om dit problem med nogen, og søge hjælp, ligesom andre.

Har du læst Pers indlæg om pædofili her på hjemmesiden?

Jeg håber at dette hjælper.

MVH,
Bea (27)


Svar

Hej Træt af det!

Jeg har ikke meget at tilføje til Bea's udmærkede og professionelle indlæg.
Lige som bea vil jeg råde dig til at søge psykologisk hjælp og jeg er helt overbevist om, at du ikke behøver at frygte for registrering på Rigshospitalets sexologiske klinik, Afsnit 7111, Telefon: 35 45 71 11, E-mail: sexologi@rh.dk.

Du kunne jo i første omgang benytte dig af, at du kan kontakte dem anonymt telefonisk - ring torsdag kl. 10-11 på telefon 35 45 76 85 - og forelæg dem dit problem og hør hvad de kan tilbyde dig og hvordan det kan foregår på en måde du kan være tryg ved.

Jeg lægger osse mærke til de andre problemer du har omkring dit sociale liv, for nogen bliver trangen til nærkontakt med børn (som ikke stiller krav) en slags flugt fra den betydeligt mere kravfyldte voksenkontakt, som man m/k måske ikke har erfaring, trænning m.m. til at begå sig i. Man kan stille spørgsmålet: Skyldes lysten til børn angsten for voksenkontakten eller er det omvendt lysten til børn der giver angsten for voksenkontakt? Det er værd at få afdækket i psykoterapi.

Benyt dig af Rigshospitalets sexologiske klinik's anonyme tilbud, jo før jo bedre. Og skriv og fortæl hvordan det går.

Du skal være velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Psyke & Sex  


Spørgsmål ???

Ja, har læst hvad Per har skrevet. Har der ud over læst alt andet jeg har kunnet finde på nettet (og det er IK meget btw), men gi'r jo ikk den dybere forståelse af problemet jeg leder efter. Ingen tvivl om at jeg er pædofil. Ikk alle med den tilbøjelighed lever den ud jo.. Heldigvis har no'n af os oz en samvittighed, og er i stand til at se ud over egen næsetip ikk..? *s* Ideen med -halvt- at lyve sig til henvisningen vil jeg overveje.. Takker for den du *ss* mm men at det ikk nødvendigvis kan behandles er ikk rar at tænke på.. Vil være et normalt sundt men'ske! Ikk en alle føler afsky ved

Træt af det!


Komentar

Hej igen;

Jeg sagde ikke, at pædofili ikke kan behandles, men at der ikke findes en ”decideret behandlings form”. Med dette mener jeg at der findes ingen specifik behandling, som f.eks. i tilfælde af depression eller panikangst. På den måde er det måske heller ikke så nemt at holde statistik (procent succes) med pædofili ligesom det er med andre lidelser. Pædofili er en psykiatrisk diagnose og behandlingen af pædofili kan rettes mod at lære den pædofile at forholde sig seksuelt til et andet voksent menneske, på en voksen måde. Det er ikke sikkert at dine fantasier med/om børn forsvinder med det samme, men det kan være at ”trangen” om at udleve dette, på et eller andet tidspunkt, minimeres. Det afhænger også om årsagen o.s.v. DU KAN ALTSÅ FÅ BEHANDLING, men behandlings succes afhænger af mange ting så som årsagen til din seksualitet, din motivation, dine forventninger, terapeuten, etc. Det er selvfølgeligt godt at være positivt indstillet.

Ideen om, som du kalder det, halvt at lyve, ikke behøver at være løsningen. Grunden til at jeg nævnte dette, er bare fordi du selv siger at du får angstanfald ved tanken om at gå til lægen. Jeg ved ikke hvordan det er for dig, men nogle menneske får slemme angstanfald, således at de begrænser deres handlings muligheder og kan blive til et problem (Det vil være svært at få behandling, hvis du ikke kan snakke med lægen). Hvis du bare er nervøs og bange (som er helt naturlig), så snakker du med din læge, på et eller andet tidspunkt, om problemet. Jeg fik den opfattelse at når du fortæller dette, er fordi du IKKE kan overvinde angsten om at fortælle dette til din læge, og da det netop er vigtigt, at du komme i behandling på hospitalet, så var mit forlag en måde at springe over mellemmanden lidt hurtigere.

Jeg mener, at du ikke kan dømmes for at være pædofil (da det er en psykiatrisk diagnose), men kan dømmes for at have haft sex med børn. Du siger at du ikke har udlevet den tilbøjelighed, så du kan ikke dømmes for noget. Så det kan godt være at du skal snakke med din læge om sagen og få en henvisning.

Held og lykke,

Bea


Spørgsmål ???

Næe.. Dømmes kan jeg ikk, da det ikk er strafbart at være pædofil.. Kun at "gøre noget ved det". Er bare ikk noget jeg vil ha stående i mine papirer. Forstod heller ikk at behandling var umulig. Kun at det er et svært område at ha' med at gøre. Overvejer den med lægen (nejnej, ikk den slags angstanfald, blot bange for det . Tak for dine input

Træt af det!
Se under Incest her i PSYKE & SEX

Se under Sexuelle overgreb her i PSYKE & SEX

Bryd cirklen - Telefonrådgivning til voksne med seksuel interesse i børn (Rigshospitalet, Sexologisk Klinik)

Red Barnet - Sexmisbrug af børn

Sikker chat

BørneTelefonen

Rune Engelbrecht om Pædofili før og nu

DR/TV 1 har i marts 2004 i 4 programmer taget problematikken om pædofil og overgreb på drenge op i programmerne
"Sig det ikke til nogen!"

PÆDOFILI, igen, igen
(Sexologi-blog)


Charlotte Koldbye: Kun hver femte børnemisbruger er pædofil
(Videnskab.dk 16. oktober 2008)
(Interview med Karen Pallesgaard Munk psykolog, ph.d. og lektor ved center for Sundhed, Menneske og Kultur ved Aarhus Universitet.)

DR/Orientering: Overdreven frygt for pædofile (15. november 2011)
(Interview med Karen Pallesgaard Munk psykolog, ph.d. og lektor ved center for Sundhed, Menneske og Kultur ved Aarhus Universitet.)

Jon Henley: Pædofili er en gåde for videnskaben, Information 11.01.2013PSYKE & SEX

Printervenlig side

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: afvigelser, blodskam, børn, børnesexualitet, børnelokker, incest, insest, mindreårig, mindreårige, pædo, pedo, pedofilia, pedofili

Sidst opdateret 17. april 2014